Putten, Juni 2010

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  1. de eigenaar: de eigenaar van de website
  2. gebruik(en): alle denkbare handelingen
  3. u: de gebruiker (bezoeker) van de website
  4. de content: alle in de website aanwezige inhoud
 2. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op deze website.
 3. De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitende opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Dommelpool draagt er zorg voor de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Aan het gebruik van de website en de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Dommelpool is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.
 4. Dommelpool staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie aan haar via Internet e-mail of via de website. Dommelpool kan niet garanderen dat op voormelde wijze toegezonden informatie haar vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.
 5. Dommelpool behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.
 6. Dommelpool is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 8. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen, dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.
 9. Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om Dommelpool te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geĆ«igende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten.

Nadere informatie:

Voor vragen over deze disclaimer of de website, kunt u mailen naar info@dommelpool.nl